Specification


គំនិតនៃស្ថាបត្យកម្ម

វីឡាទាំងអស់ត្រូវបានរចនាឡើងមានទំរង់ធរណីមាត្រគូប យ៉ាងមានសោភ័ណភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ការរស់នៅ។

អត្ថប្រយោជន៍ និង ប្រសិទ្ធភាពផ្នែកខាងក្នុង ទម្រង់ធីធ្លាខាងក្នុង ជារាងចតុកោណកែង អាចផ្តល់នូវភាពធំទូលាយ និងចំនេញកន្លែង សម្រួលដល់ការរស់នៅ។

ទំនុកចិត្ត និងភាពរឹងមាំ

ការរចនាបែបទំរង់ធរណីមាត្រគូប បង្កើតនូវគ្រោងសំណង់រឹងមាំ ដែលអាចទប់ទល់និងកំលាំងធម្មជាតិ។ យោងតាមលក្ខណសម្បត្តិនៃ បច្ចេកវិទ្យាសាងសង់ថ្មី បានបំពាក់នូវកញ្ចក់គ្រប់ជ្រុងនៃវីឡា ដែលមិនចំលងកំដៅ និងជាប់ធន់ ធ្វើះអោយវីឡាទាំងមូលកាន់តែស្រស់សោភា។

Conceptual Architecture:

The cubist geometric forms and the linear fashion in which the villas are designed, exuberates aesthetic harmony while being practical. Every square inch of the space portrays a clear vision of a rational and functional design. Cubists designs are highly energy efficient as they limit the loss of cold temperatures.

Practical & Efficient Interiors:

The rectangular forms are translated to the interiors due to the division of the spaces, the absence of rounded and curved lines thus providing an efficient and maximum use of space.

Reliability And Solidity:

Cubic design styles create stable structures that can withstand the various forces of nature.. Due to the features of the monolithic construction technology in the building, it was possible to make a large glazing area from all sides. It also ensures high-quality natural insulation.


ភូមិសាស្ត្រ

ជាតំបន់ភ្នំ ដែលមានសណ្ឋានដីចោត មានដើមឈើតូចធំគ្របដណ្តប់ គ្រប់ទីកន្លែង សម្បូដោយដីឥដ្ឋ ដីគ្រួសក្រហម និងថ្មភ្នំ

ផ្លូវ

ក្រាលដោយបេតុង អមដោយប្រពន្ធ័រំដោះទឹកភ្លៀងសងខាងនិងដើមឈើ

Site:

 • Mountain area with steep terrain
 • Deciduous trees covering the area
 • Soil ranging from clay in the soft strata to hard rocks

Road:

 • Concrete roads with water channels adjacent to it

គ្រឹះសរស

Pile Foundation:
ជញ្ជាំងធ្វើពីឥដ្ឋបេតុងខ្សល់ដែល

 • ស្រាល ចាក់រួចជាស្រេច ធ្វើពីបេតុងហ្វម
 • ល្អជាងឥដ្ឋធម្មតា
 • អាយុកាលយូរ
 • កាពារកំដៅ និងអោយមានភាពត្រជាក់
 • ធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 • ការពារអគ្គីភ័យ

WallAutoclaved Aerated Concrete:

 • Lightweight, precast, foam concrete
 • Replaces the traditionally made clay bricks
 • 25% Less weight than bricks
 • lesser loads on foundation
 • Thermal insulation and heat retention
 • Lower power consumption in environmental management system
 • Accurate dimensions of the panels and blocks
 • Resistant to fire.


ជញ្ជាំងក្រៅ

 • សមិនសិករិចរឹល
 • ជាប់ធន់
 • ការពាសត្វល្អិត
 • រក្សាភាពត្រជាក់ក្នុងគេហដ្ឋាន

External Wall
WPC Wall Cladding:

 • Very resistance to high water, rot and corrosion
 • Highly durable
 • Not affected by rainfall, wind or hot summer conditions
 • Insects & bug resistant
 • The way WPC is installed, it leaves a void between the internal and external layers of walls creating a phenomenon called “thermal bridging”
 • Helps contain the cold and eliminate the heat from the internal spaces

ដំបូល

 • ការពារកំដៅ
 • ស្រាល
 • ការពារអគ្គីភ័យ
 • ការពារសត្វល្អិត
 • មិនជ្រាបទឹក

Roof
EPS Roofing:

 • High thermal insulation
 • High mechanical compressive strength
 • It repels water, prevents humidity and bacterial growth
 • Lightweight
 • Heat and cold resistant
 • Fireproof

បង្អួចប្រដាប់ដោយកញ្ចក់ពិសេស

 • នាំចូលពីម៉ាឡេ
 • ធន់និងការខ្វាច មិនសឹករិចរឹល
 • ធន់នឹងកំលាំងពត់
 • មិនចំលងកំដៅតាមពន្លឺ
 • គុណភាពល្អ
 • ការពារការបំពុល និងអាកាសធាតុមិនល្អពីខាងក្រៅ

Windows
Pyrolytic Low-E Glass:

 • Pyrolytic coated glass
 • Imported from Malaysia
 • Highly scratch resistant
 • Can be bent, tempered, laminated and double glazed
 • Excellent insulation and solar energy controllers
 • Can withstand pollution, corrosion & extreme temperature changes

លានយ៉រក្រោយផ្ទះ

ក្រាលដោយ ក្តាកិនដែល

 • ជាប់ធន់
 • មិនង ត្រង់ស្មើរ មិនពុកផុយដោយសារទឹក
 • ការពារសត្វល្អិត
 • មានភាពស្រស់ស្អាត
 • រឹងស្វិត មិនងាយបាក់បែក

Terrace, Balconies & Decks:
Composite Wooden Flooring:

 • Maximum durability
 • Resists fading, staining, scratching and mold, and won’t rot, crack or warp
 • Insect-proof and splinter-free
 • Does not require sanding, staining or painting Waterproofing:
 • Terraces will be waterproofed using StyreneButadiene-Styrene (SBS)
 • Synthetic rubber that has an excellent abrasion resistance and aging stability
 • Resistance to most extreme weather conditions such as high and low temperatures, rain, snow, ice and the freeze-thaw process

បង្អួចប្រដាប់ដោយកញ្ចក់ពិសេស

 • ការពារអគ្គីភ័យ
 • ការពារសំលេងរំខាន
 • គុណភាពល្អ
 • មានផាសុកភាព

Gypsum Board

 • Creates perfect edges
 • Best finishing
 • Fire resistance
 • Sound resistance

ផ្នែកខាងក្នុងត្រូវបានលំអដោយព៌ណពិសេស

 • រក្សានូវភាពថ្មីស្រលាងបានយូ
 • រក្សាបានល្អ នូវបរិយាកាសខាងក្នុង
 • គ្មានសារធាតុដែលបះពាល់ដល់សុខភាព
 • ការពារសត្វល្អិត
 • មិនកាន់ក្អែល

Interior Fenomastic Paint

 • Protect and rejuvenate surfaces
 • Offers good flow, hiding power, incan anti bacterial and colour retention properties
 • Provides smooth durable and washable matt finish
 • Free from harmful chemicals like APEO, formaldehyde, heavy Metals etc
 • Has very low VOC which ensures good indoor air quality

កំរាលពាសឈើ

 • រូបរាងប្រណិត
 • ការពារជម្រាបទឹក
 • ធន់នឹងការខ្វាច
 • ងាយស្រួលសំអាត
 • កាត់បន្ថយសំលេងនៅពេលដើរ

Wooden Finish Tile

 • Gives a wooden look amking it elegant
 • It is waterproof
 • Strong resistance to wear and scratches
 • It won’t get stained
 • It is heat-resistant
 • It is frost, weather and UV resistant
 • No need of other treatments

Bathroom

 • Hot water is provided by electric or solar water heater
 • Water storage tanks provided
 • Water Closet, Shower Fittings & Wash Basin fittings provided

បន្ទប់ងូតទឹក

 • មានទឹកក្តៅ និងទឹកត្រជាក់
 • មានភាពស្តាតបាត
 • មានផាសុកភាព
 • មានភាពទំនើប
 • មានងាយស្រួល

Lakes & Rivers:

 • Intricate Eco-system
 • Water channels adjacent to road collect rainwater
 • It carries the water to the River
 • Rivers carries the water to the Lakes
 • Lakes store water around the year
 • Keeps the environment cool and breezy during hot summer
 • Prevents Flooding​​

បឹងនិងទន្លេរ

 • ទាក់ទាញជីវចំរុះ
 • ការពារជំនន់
 • ជាប្រភពទឹកប្រើប្រាស់
 • បង្កើតទេសភាព
 • ទាក់ទាញខ្សល់អាកាស

Big Lake:

 • Consists of 3 levels
 • Shallows & deep
 • Edges Shallow for kids safety
 • Center of the Lake 5m Deep
 • Avoids sunlight to reach the base
 • Keeps water at 4°C
 • Helps sustain the life of fish and plants under water​​

បឹងធំ

 • មានបីថ្នាក់
 • ថ្នាក់រាក់ពី និង ជ្រៅមួយ
 • ថ្នាក់រាក់សំរាប់ការពារសុវត្តភាពក្មេងៗ
 • ថ្នាក់ជ្រៅជាជម្រកត្រីនិង រុក្ខជាតិទឹកទាំងឡាយរក្សានូវសីតុណ្ហភាពត្រជាក់នៃទឹក